een zomer vol verhalen

Wat houdt kinderen en jongeren bezig?

ontwerp-zonder-titel

528 jonge verhalen, noden, dromen en wensen

We gingen met 528 jongeren in gesprek over hoe zij naar de wereld kijken, wat hen bezig houdt en waar ze van dromen. Dat wereldbeeld en die dromen kan je in dit rapport ontdekken.

Wat is de 't Is aan u!-bevraging?

De 't Is aan u!-bevraging is een onderzoek van De Ambrassade in samenwerking met onderzoekers van het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi)

 • De 't Is aan u!-bevraging is een kwalitatief onderzoek: de bedoeling is dus niet om zo veel mogelijk jongeren een enquête te laten invullen, maar wel om kwalitatieve gesprekken aan te gaan.

 • We trekken dus geen conclusies op basis van grote cijfers, maar gaan op zoek naar verhalen en getuigenissen van jongeren.

 • Onze bevraging gebeurt aan de hand van open vragen in een gesprek van ongeveer 10 minuten.

Op deze manier willen we met de bevraging een beeld schetsen van de leefwereld van kinderen en jongeren tussen 10 en 30 jaar.

Privacy en toestemming

Hoe gaan we om met privacy van kinderen en jongeren?  

 • De vragenlijst is volledig anoniem.

 • Enkel de onderzoekers van het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) en het projectteam van ’t Is aan u! hebben toegang tot de data.

 • We vragen enkel contactgegevens als iemand graag op de hoogte blijft. De contactgegevens worden niet gekoppeld aan de antwoorden van de vragenlijst en worden ten laatste eind oktober verwijderd.

 • Niet-persoonlijke onderzoeksgegevens worden tot minstens 5 jaar na het project en publicatie van de onderzoeksresultaten bewaard op een beveiligde databank.

Wat met toestemming van opvoedingsverantwoordelijken? 

 • We vragen altijd actieve toestemming aan kinderen en jongeren voor deelname aan het interview.
  Voor ze dit doen worden ze geïnformeerd over de doelstelling van het interview. 

 • Vanaf 18 jaar kan een jongere zelf toestemming geven om mee te doen aan het onderzoek. De goedkeuring van een opvoedingsverantwoordelijke is dus niet nodig.

 • Bij kinderen jonger dan 18 jaar is er sprake van ouderlijk gezag. We informeren de locaties waar we naartoe gaan voor de bevraging (kamp, speelplein, jeugdwerking, ...) altijd op voorhand. Zij informeren de opvoedingsverantwoordelijken van de kinderen. Wie bezwaar heeft tegen een interview van hun kind kan dat op voorhand laten weten.

Meer info over ons privacybeleid vind je hier.

Vragen of opmerkingen?

Ben je een ouder of opvoedingsverantwoordelijke en heb je vragen of bezorgdheden over onze bevraging en jouw kind, of vind je hier niet alle informatie die je zoekt?